گفتگو راه ایجاد مجموعه روابط بین انسان هاست . مهارت های گفتگو یکی از مهارت های کاربردیست که انسان از طریق این مهارت معانی را به وجود آورده و به صورت کلامی یا غیر کلامی آن را با دیگران در میان می گذارد و هرچه توانایی گفتگو در افراد بیشتر باشد می توانند از داشتن روابط صمیمانه لذت ببرند . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ   ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ است که در این کتاب مهارت های گفتگو برای همسران ارائه شده است تا زوج های عزیز با استفاده از این مهارت های کاربردی در بهبود روابط خود تلاش نمایند . این کتاب در قالب ۱۱۵ صفحه با مطرح کردن مسائلی نظیر اصول گفتگو برای زوجین , سبک های گفتگو , مهارت های گفتگو , قوانین مربوط به گوینده و شنونده و پیشگیری از تشدید و غیره به افزایش سطح توانایی گفتاری افراد کمک زیادی خواهد کرد . از این رو پیشنهاد می کنیم این کتاب بی نظیر که به دست سرکار خانم زهره شیری نوشته شده است را از دست ندهید و به زوج های عزیز مطالعه این کتاب را نیز توصیه کنید .

 

 

 

دانلود کتاب مهارت های گفتگو برای همسران

 

چگونه با دیگران رابطه خوبی داشته باشیم؟

روش شناخت همسر آینده، شناخت، شناخت مرد و زن

 

 

کتاب مهارت های گفتگو برای همسران

•  نویسنده : زهره شیری

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب :  فارسی

  تعداد صفحه :  ۱۱۵

  قالب کتاب : PDF

نکته مهم :  برای اجرای فایل های pdf می توانید از نرم افزار کم حجم و رایگان Sumatra PDF  استفاده نمایید

 [QR size=”150×150″ link=”yes”]http://dl.hadafdownload.com/book/Learning%20Software/Maharat_haye%20_goftogo_ba_hamsar_%5bHadafDownload.com%5d.zip[/QR]